ЗДО с. Уладівське
Вінницька область, Хмільницький район

Здоров’я та фізичний розвиток

Фізичне виховання дошкільнят – організований процес, спрямований на їхній фізичний розвиток, рухову, фізичну підготовку до творчої життєдіяльності, набуття знань, умінь та навичок з фізичної культури.

Наш дошкільний навчальний заклад має можливості для зміцнення здоров’я, покращення фізичного розвитку дітей, їхньої рухової активності. Саме тому, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Національної доктрини розвитку освіти», Базовому компоненту дошкільної освіти фізичне виховання дошкільнят, робота в ДНЗ спрямована насамперед на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя.

Уся навчально-виховна робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і підготовленості дітей, родинних побажань і пропозицій. Фізичне виховання в ДНЗ реалізовується шляхом проведення обов’язкових занять відповідно до розкладу та режиму, виконання фізкультурно-оздоровчих заходів. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє їх біологічну потребу в руховій активності, звички до здорового способу життя.

Зміцнити здоров’я дитини в дитинстві, не допустити, щоб дитина ступила в юність кволою і млявою – це означає дати їй всю повноту життєвих радощів.

В. Сухомлинський

Основні завдання з фізичного виховання:

1.Охорона та зміцнення здоров’я дітей.
2.Формування у дітей потреби дбати про своє здоров’я та вести здоровий спосіб життя.
3.Формування у дітей міцних рухових умінь, навичок та рухових якостей.
4.Виховання бажання виконувати рухові дії правильно та гарно, діставати від цього задоволення.
5.Формування позитивних моральних та вольових рис характеру.

Основні форми роботи вихователя з фізичного виховання:

 • гімнастика пробудження;
 • ранкова гімнастика;
 • заняття;
 • спортивні розваги;
 • пішохідні переходи;
 • рухливі ігри;
 • прогулянки;
 • забавні народні ігри;
 • дихальна гімнастика;
 • загартування;
 • Дні здоров’я;
 • валеологічні хвилинки;
 • фізкультхвилинки;
 • ігри та вправи фізичного характеру.

Форми фізичного виховання дітей дошкільного віку досить різноманітні. Це заняття фізичними вправами, рухливі ігри, ранкова гімнастика, спортивні розваги, прогулянки. Крім того, і на музичних заняттях широко застосовуються фізичні вправи, танці, елементи танців, які також сприяють вирішенню завдань фізичного виховання. У дитячому садку всіх форм фізичного виховання відведене певне місце в режимі дня. Вони пов'язані між собою, доповнюють один одного і проводяться в обов'язковому порядку.

Режим дня для дітей передбачає їх різноманітну діяльність протягом усього дня. При цьому вихователі враховують інтереси, потреби, вік, стан здоров′я дитини, пори року.

Особливу увагу в режимі дня ми приділяємо проведенню гартування,що сприяє зміцненню здоров′я.

Для цього забезпечується організація теплового і повітряного режимів в приміщеннях;

Вихователі стежать за раціональністю одягу дітей;

За дотриманням режиму прогулянок в усі пори року і проведенням фізичних вправ на свіжому повітрі;

За виконанням гігієнічних процедур (вмивання та обливання рук до ліктя прохолодною водою);

За правильною організацією денного сну, проведенню гімнастики після сну.

На заняттях діти виконують:

 • загально-розвивальні вправи (біг, стрибки та  інше) з поступовим збільшенням навантаження;
 • вправи корегуючого спрямування (для профілактики порушення постави та плоскостопості);
 • вправи для формування певних фізичних якостей та навиків, для впливу на різні м'язові групи з поступовим розподілом навантажень;
 • рухливі ігри.

В теплу пору року заняття з фізкультури проводяться на свіжому повітрі — на спортивному майданчику, а в холодну пору року — в спортивному залі.

Велике значення має рухова активність в ранковий час. Для її забезпечення в нашому садочку щоденно проводиться ранкова гімнастика. За допомогою загально-розвиваючих вправ дітки активізуються та налаштовуються на подальшу роботу. Дуже важливо, щоб виконання вправ ранкової гімнастики увійшло в звичку, тому ми радимо батькам, на власному прикладі, показувати дітям необхідність її виконання.

У дошкільному віці дуже важливо розвинути у дітей інтерес до фізичної культури та спорту, адже це одна з передумов міцного здоров'я.Фізкультурні заняття є пріоритетними у процесі систематичного, послідовного формування, закріплення і вдосконалення основних рухових умінь та навичок у дітей, розвитку їхніх фізичних якостей. Проводяться вони у всіх вікових групах, переважно в першу половину дня. На кожному віковому етапі фізкультурні заняття мають різну спрямованість. Маленьким дітям вони приносять задоволення, вчать їх орієнтуватися в просторі, правильно працювати з обладнанням. У середньому віці – розвивають фізичні якості, перш за все, витривалість і силу. У старших групах заняття розвивають рухові здібності і самостійність. 

Для цього ми проводимо різноманітні варіанти занять з використанням загальнорозвиваючих вправ, різного спортивного інвентарю, рухливих ігор різної інтенсивності, змагань-естафет. Крім того, у кожній групі створюється розвивальне середовище для самостійних і спільних ігор дітей, насичений різноманітними атрибутами фізкультурний куточок.

Заняття фізичними вправами

Навчання рухів на спеціально організованих заняттях - основна форма роботи з фізичного виховання з дітьми дошкільного віку. Саме на спеціальних заняттях діти вчасно оволодівають необхідним об'ємом знань і рухових умінь, які не можуть бути засвоєні в процесі ігор, повсякденного спілкування з дорослими, самостійних спостережень та ін Заняття фізичними вправами є обов'язковими для всіх практично здорових дітей.

Рухливі ігри

Гра є найважливішою самостійною діяльністю дитини-дошкільника і займає велике місце в його житті. Гра у всіх її різноманітних формах - це одне з головних засобів фізичного і психічного розвитку дитини-дошкільника.

У виховній роботі дитячого садка велика увага приділяється рухливим іграм творчого характеру, однією з форм яких є ігри з різноманітними іграшками. Дія визначається характером іграшки: з обручами треба бігати, стрибати, візки возити, м'ячі кидати. Ці ігри мало регламентовані, прості за своєю структурою, допускають будь-яку кількість учасників і відносно велику самостійність дітей. Наявність широких можливостей діяти згідно зі своїми силами робить такі ігри найбільш доступними і привабливими для дітей. Часто діти самі намічають зміст гри: перестрибувати через скакалку до тих пір, поки не зачепиш ногами, кидати і ловити м'яч, поки не упустити його, іт. д.

Цікавою і досить ефективною для дошкільнят формою рухливих ігор є ігри-завдання, зміст яких складають доступні дітям дії (добігти перший до умовної риси, докотити обруч до кінця доріжки, не впало його, і т. п.).

Не маючи достатнього запасу рухових уявлень, діти у своїх самостійних іграх не відразу виявляють активність та ініціативу. У результаті цього основний задум гри часто буває обмеженим, руху одноманітними. В іграх ж із завданням завдяки контрастності змісту дії дітей набувають цілеспрямований, осмислений характер. Багаторазове повторення рухів в таких іграх сприяє вдосконаленню рухових умінь і розвитку відповідних якостей. Умовно їх можна назвати іграми-вправами.
Більш складною формою рухливих ігор, широко застосовується для вирішення завдань фізичного виховання дошкільників, є сюжетні ігри з правилами. Вони вимагають від дітей вміння діяти в колективі, узгоджувати свої рухи з рухами інших дітей, виконувати встановлені правила.

Ефективність рухливих ігор для вирішення завдань фізичного виховання багато в чому залежить від умов їх проведення - емоційної насиченості, різноманітності рухового змісту, наявності просторого приміщення, майданчики і достатньої кількості необхідних для кожного віку предметів-іграшок.
Ігри організовує вихователь під час занять, а також під час ранкової та вечірньої прогулянок, не менше одного-двох разів на тиждень.

Ранкова гімнастика

Ранкова гімнастика передбачена в дитячому саду починаючи з першої молодшої групи (третій рік життя). Вона включена в режим дня як обов'язкове гігієнічне захід і проводиться вихователем щоденно, перед сніданком.

Систематичне і кваліфіковане проведення ранкової гімнастики відіграє істотну роль у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку, так як робить на них не тільки оздоровчий вплив, але частково виховний та освітній. Діти вперше дізнаються про значення ранкової гімнастики для здоров'я і привчаються змалку до регулярних занять.

Якщо для першої молодшої групи передбачається комплекс з 3-4 вправ ігрового і наслідувального характеру тривалістю до 5 хв., То для підготовчої до школи групи він вже збільшується до 6 вправ тривалістю до 12 хв. Крім вправ для різних груп м'язів широко застосовуються ходьба і легкий біг на початку заняття, різноманітні підскоки - в кінці. Використовуються також вправи з предметами: палицями, обручами, м'ячами і т. д.

Гімнастика пробудження — невідмінна ланка фізичного розвитку дітей. Її місце — у другій половині дня після денного сну. Прокидаючись та виконуючи елементарні фізичні вправи, діти налагоджують свій організм до подальшої рухової активності.

Спортивні розваги

Порівняно недавно в практиці фізичного виховання дітей дошкільного віку почали застосовувати катання на санках, трьох-і двоколісному велосипедах, елементи бадмінтону, та інші. Ці вправи з різних видів спорту умовно названі спортивними розвагами у зв'язку з своєрідністю їх застосування в заняттях з дітьми дошкільного віку: без установки на спортивний результат. Головне в них - розвага, задоволення, відносна свобода дій, відсутність суворої регламентації, наявність яскравих ігрових моментів.

Незважаючи на це, спортивні розваги можуть вважатися хоча і вельми елементарним, але дієвим видом самої початкової спортивної підготовки дітей і бути рекомендовані починаючи вже з другої молодшої групи (четвертий рік життя). Не можна забувати, що спортивні розваги являють собою нові для дітей види рухової діяльності і тому їм необхідно послідовно навчати.

Пішохідні переходи

Прогулянки за межі дитячого садка являють велику цінність для зміцнення здоров’я дітей і формування рухових умінь: навичок бігу, ходьби, метання, підлізання, стрибків та інших рухів. Рухова діяльність у поєднанні зі свіжим повітрям, сонцем підвищує захисні реакції організму дітей, загартовує їх. Навколишня природа, різноманітні враження збагачують знання, виховують естетичні почуття дітей.

Під час проведення пішохідних переходів необхідно вчити дітей дотримуватись дисципліни та ознайомлювати їх з правилами дій пішоходів на вулиці. Також потрібно вирішувати освітні завдання: ознайомлення з архітектурою будинків, породами дерев, поряд з якими проходять діти тощо. Тому метою пішохідних переходів є удосконалення рухових навичок та комплексний розвиток рухових якостей у природних умовах (парк, ліс, берег річки), навчання дітей орієнтуватися на місцевості.

Прогулянки

Прогулянки займають дуже велике місце в режимі дня дошкільнят. Як правило, щодня їм відводять 1,5 - 2 години на першій і в другій половині дня. Основне призначення прогулянок - тривале перебування на відкритому повітрі, заповнене рухливими іграми та фізичними вправами. Зміст прогулянок тісно пов'язане з основними завданнями фізичного виховання дошкільнят. Головна з них - застосування дітьми рухових умінь у природних умовах, що відрізняються від навчальних. Організовують прогулянки так, щоб діти були весь час в русі, але не занадто перегрівалися.

 
 
   

 


СУЧАСНІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Сучасні здоров’язберігаючі технології, що використовуються в системі дошкільної освіти відображають дві лінії оздоровчо-розвиваючої роботи:

 • залучення дітей до фізичної культури,
 • використання розвиваючих форм оздоровчої роботи.

Акцент зміщується від простого лікування і профілактики хвороб на зміцнення здоров'я як самостійно культивованих цінностей, необхідний комплекс ефективних лікувально-профілактичних заходів, система надійних засобів корекції психофізичного розвитку впродовж всього дошкільного дитинства.

Здоров’язберігаючі освітні технології можна поділити на три підгрупи:

 1. Організаційно-педагогічні технології, що визначають структуру освітнього процесу, що сприяють запобіганню стану перевтоми, гіподинамії та інших дезадаптаційних станів.
 2. Психолого-педагогічні технології, пов'язані з безпосередньою роботою педагога з дітьми;
 3. Навчально-виховні технології, які включають програми з навчання турботі про своє здоров'я і формуванню культури здоров'я.

Здоров'язберігаючі технології, технології збереження і стимулювання здоров'я:

Стретчинг - не раніше ніж через 30 хв після прийому їжі, 2 рази в тиждень по 30 хв. з середнього віку в музичній залі, або в груповий кімнаті, в добре провітряному приміщенні спеціальні вправи під музику. Рекомендується дітям з млявою поставою і плоскостопістю.

Динамічні паузи - під час занять, 2-5 хв., по мірі розвитку дітей. Рекомендується для всіх дітей в якості профілактики стомлення. Можуть включати в себе елементи гімнастики для очей, дихальної гімнастики та інших залежно від виду заняття.

Рухливі і спортивні ігри - як частина фізкультурного заняття, на прогулянці, в груповий кімнаті - малої, середньої та високої ступені рухливості Щодня для всіх вікових груп. Ігри підбираються відповідно до віку дитини, місцем і часом її проведення.

Релаксація - в будь-якому зручному приміщенні, в залежності від стану дітей і цілей, педагог визначає інтенсивність технології. Для всіх вікових груп. Можна використовувати спокійну класичну музику (Чайковський, Рахманінов), звуки природи.

Пальчикова гімнастика - з молодшого віку індивідуально або з підгрупою щодня. Рекомендується всім дітям, особливо з мовними проблемами. Проводиться в будь-який зручний відрізок часу (в будь-який зручний час).

Гімнастика для очей - щодня по 3-5 хв. в будь-який вільний час в залежності від інтенсивності зорової навантаження з молодшого віку. Рекомендується використовувати наочний матеріал, показ педагога.

Дихальна гімнастика - в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи. Забезпечити провітрювання приміщення, педагогу дати дітям інструкції про обов'язкову гігієну порожнини носа перед проведенням процедури.

Динамічна гімнастика - щодня після денного сну, 5-10 хв.

Гімнастика коригуюча - в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи. Форма проведення залежить від поставленої задачі і контингенту дітей.

Гімнастика ортопедична - в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи. Рекомендується дітям з плоскостопістю і в якості профілактики хвороб опорного склепіння стопи.

Технології навчання здорового способу життя.

Фізкультурні заняття - 2-3 рази в тиждень в  музичній залі. Ранній вік - в груповий кімнаті, 10 хв. Молодший вік - 15-20 хв., середній вік - 20-25 хв., старший вік - 25-30 хв. Перед заняттям необхідно добре провітрити приміщення.

Проблемно-ігрові (ігротренінги) - у вільний час можна в другій половині дня. Час строго не фіксований, залежно від завдань, поставлених педагогом. Заняття може бути організовано не помітно для дитини, за допомогою включення педагога в процес ігрової діяльності.

Комунікативні ігри - 1-2 рази в тиждень по 30 хв. з старшого віку. Заняття будуються за певною схемою і складаються з декількох частин. У них входять бесіди, етюди та ігри різного ступеня рухливості, заняття малюванням, ліпленням і ін.

Заняття з серії "Здоров'я" -1 раз в тиждень по 30 хв. з старшого віку. Можуть бути включені в розклад занять.

У ранкові години проведення точкового самомасажу. Проводиться напередодні епідемій, в осінній і весняний періоди в будь-яку годину дня. Проводиться строго за спеціальною методикою. Рекомендується дітям з частими простудними захворюваннями і хворобами органів дихання. Використовується наочний матеріал.

Корекційні технології.

Технології музичного впливу в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи; або окремі заняття 2-4 рази в місяць залежно від поставлених цілей. Використовуються в якості допоміжного засобу як частина інших технологій; для зняття навантаження, підвищення емоційного настрою.

Казкотерапія - 2-4 заняття в місяць за 30 хв. з старшого віку. Заняття використовують для психологічної терапевтичної і розвиваючої роботи. Казку може розповідати дорослий, або це може бути групове розповідання, де оповідачем є не одна людина, група дітей, а інші діти повторюють за оповідачами необхідні рухи.

Технології впливу кольором - як спеціальне заняття 2-4 рази в місяць залежно від поставлених завдань. Правильно підібрані кольори знімають напругу і підвищують емоційний настрій дитини.

Загартовування- важлива ланка в системі фізичного виховання дітей. Воно забезпечує тренування захисних сил організму, підвищення стійкості до впливу постійно мінливих умов зовнішнього середовища. Загартовування дає оздоровчий ефект тільки за умови його грамотного здійснення ,обов'язкового дотримання наступних принципів:

 • гартувальні заходи гармонійно вписуються у всі режимні моменти;
 • проводяться систематично на фоні оптимального теплового стану дітей,  позитивного емоційного настрою;
 • проводяться з урахуванням індивідуальних, вікових особливостей дітей, стану здоров'я, рівня загартованості;
 • сила впливу і тривалість оздоровчих процедур поступово збільшується.

Будь-яка загартовуючи процедура дає позитивний результат тільки в комплексі оздоровчих заходів, що проводяться в повсякденному житті ДНЗ.

З усього багатого вибору існуючих форм загартовування можна виділити найбільш доступні:

 • перебування дітей в груповий кімнаті в полегшеної одязі протягом дня;
 • проведення ранкової гімнастики на свіжому повітрі протягом року;
 • прогулянки на свіжому повітрі. При правильній організації прогулянка є одним з важливих моментів загартовування. Влітку, коли температура повітря досягає в тіні 18 -20 градусів, все життя дітей переноситься на ділянку;
 • сольове загартовування з молодшого віку (після динамічної гімнастики на доріжки викладаються мокрі ковдри і діти проходять підстрибуючи по доріжці. В яслах проходять по 3 кола, у молодшій групі - 3-4 кола, в середній 4-5 кіл. Перші дні  вихователь проходить разом з дітьми по доріжці, показуючи яким кроком йти).
 • у старшому віці використання гарячого обтирання, що проводиться при температурі повітря в приміщенні не нижче 23 градусів м'якою рукавичкою, змоченою водою певної температури.
 • при карантинному режимі застосування полоскання горла: водою кімнатної температури 3 рази в день температура води поступово знижується з 36 до 27 градусів.

Тільки здорова дитина із задоволенням включається у всі види діяльності; вона життєрадісна, оптимістична, відкрита у спілкуванні з однолітками і педагогами. Це запорука успішного розвитку  особистості, всіх її властивостей і якостей.

Здоров’язберігаючі освітні технології:

 1. системно організована сукупність програм, прийомів, методів організації освітнього процесу, що не завдає шкоди здоров'ю його учасників;
 2. якісна характеристика педагогічних технологій за критерієм їх впливу на здоров'я учнів і педагогів;
 3. технологічна основа здоров'язбережувальної педагогіки.

Здоров'язберігаючи технології у дошкільній освіті - технології, спрямовані на вирішення пріоритетного завдання сучасної дошкільної освіти-завдання збереження, підтримки та збагачення здоров'я суб'єктів педагогічного процесу в дитячому садку: дітей, педагогів і батьків.

Мета здоров'язберігаючих технологій у дошкільній освіті.

Стосовно дитини - забезпечення високого рівня здоров'я дошкільників, виховання валеологічної культури як сукупності свідомого ставлення дитини до здоров'я і життя людини, знань про здоров'я і умінь оберігати, підтримувати і зберігати його.

Стосовно дорослих - сприяння становленню культури здоров'я вихователів  і батьків.

Медико-профілактичні технології:

 • моніторинг здоров'я дошкільнят;
 • рекомендації  по оптимізації дитячого здоров'я;
 • організація й контроль за харчуванням дітей  дошкільного віку,
 • загартовування;
 • профілактичні заходи в дитячому садку;
 • організація здоров'язберігаючого середовища в ДНЗ.

Фізкультурно-оздоровчі технології у дошкільній освіті - технології, спрямовані на фізичний розвиток і зміцнення здоров'я дошкільнят: розвиток фізичних якостей, рухової активності та становлення фізичної культури дошкільнят, загартовування, дихальна гімнастика, масаж і самомасаж, профілактика плоскостопості і формування правильної постави, виховання звички до повсякденного фізичної активності і турботи про здоров'я та ін.

Реалізація цих технологій, як правило, здійснюється фахівцями з фізичного виховання і вихователями ДНЗ в умовах спеціально організованих форм оздоровчої роботи.

Здоров'я зберігаючі освітні технології в дитячому садку - технології виховання валеологічної культури або культури здоров'я дошкільнят.

Мета - становлення свідомого ставлення дитини до здоров'я і життя людини, накопичення знань про здоров'я та розвиток вмінь оберігати, підтримувати і зберігати його, набуття валеологічної компетентності, що дозволяє дошкільнятам самостійно і ефективно вирішувати завдання здорового способу життя і безпечної поведінки. Це технологія особистісно-орієнтованого виховання і навчання дошкільників. Провідний принцип таких технологій - облік особистісних особливостей дитини, індивідуальної логіки його розвитку, облік дитячих інтересів та уподобань в змісті і видах діяльності в ході виховання і навчання.

Технології забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини-технології, що забезпечують психічний і соціальне здоров'я дошкільника. Основне завдання цих технологій - забезпечення емоційної комфортності і позитивного психологічного самопочуття дитини в процесі спілкування з однолітками та дорослими в дитячому саду і родині. До них відносяться: технології психологічного або психолого-педагогічного супроводження розвитку дитини в педагогічному процесі ДНЗ.

Технології здоров'я заощадження і здоров'я збагачення педагогів - технології, спрямовані на розвиток культури здоров'я педагогів, у тому числі культури професійного здоров'я, розвиток потреби до здорового способу життя.

Технології валеологічної  освіти батьків - завдання даних технологій-забезпечення валеологічної освіти батьків вихованців ДНЗ.


Спортина розвага

28 грудня в групі старшого дошкільного віку відбулася спортивна розвага «Зимові веселощі», мета якої було виявити спортивні здібності дітей, формувати прагнення вести здоровий спосіб життя, викликати позитивний настрій та бажання займатися фізкультурою, дружні стосунки в командах, впевненість у своїх силах. Від спортивної розваги всі присутні отримали масу задоволення та хороший настрій. 

Звіт про участь

Уладівського дошкільного закладу

Калинівської міської ради Вінницької області

у Всеукраїнському фестивалі «Рух заради здоров’я»

з 19.04.2021 по 31.05.2021

Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнського фестивалю ранкової зарядки “Рух заради здоров’я” та відповідно до листа відділу освіти, культури та спорту Калинівської міської ради від  15.04.2021 №          01-12/391 «Про проведення фестивалю ранкової зарядки та рухових  активностей «Рух заради здоров’я» з метою формування у свідомості громадян потреби до систематичних занять фізичною культурою і спортом, презентації ранкової зарядки як дієвого засобу покращення фізичного самопочуття та активізації захисних сил організму людини, залучення всіх вікових груп та категорій громадян до регулярних занять фізичною культурою та спортом, з нагоди Всесвітнього Дня здоров’я в Уладівському ЗДО з 19.04. 2021 по 31.05.2021 проходив Всеукраїнський фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров’я».

Провідна ідея заходу: Щасливе життя – це гарне здоров’я. Здоров’я – це цінний скарб, про який треба піклуватися щодня.

 

Однією із основних форм організації фізичного виховання дітей дошкільного віку є ранкова гімнастика, яку в нашому дитячому садку проводять щоденно перед сніданком. Ранкова гімнастика є важливою складовою в організації життя дітей ЗДО. Вона сприяє покращенню обміну речовин, посиленню кровообігу, розвитку м’язів, викликає позитивні емоції.

Вихователі підбирають вправи до комплексу ранкової зарядки з урахуванням стану здоров’я, можливостей та індивідуальних особливостей дітей певного віку. Вправи є доступними для виконання та прості, також педагоги включають ходьбу, біг, стрибки та інші вправи для різних груп м’язів. Протягом навчального року комплекси періодично повторюються зі збільшенням навантаження за рахунок інтенсивності виконання та урізноманітнення вправ. Ранкова гімнастика у нашому закладі є систематичною й виконується у вигляді гри. Педагоги постійно слідкують за правильною поставою й диханням дитини під час гімнастики.

Так в рамках Всеукраїнського фестивалю ранкової зарядки «Рух заради здоров’я» в Уладівському ЗДО проводились з дошкільнятами різноманітні комплекси вправ ранкової гімнастики, фізичні заняття на свіжому повітрі, гімнастики пробудження, рухливі ігри, фізкультхвилинки та ін. Вправи виконувались під музичний супровід, який створив у дітей бадьорий, піднесений настрій.

До повної реалізації завдань заходу було розроблено програму проведення свята:

 1. Сюжетні ранкові гімнастики у двох вікових групах.
 2. Комплекс вправ з прапорцями, стрічками, надувними кульками, гімнастичними палицями, обручами «З фізкультурою ми дружим, фізкультуру любим дуже» .
 3. Музичні руханки: «Автобус», «Киця-кицюня», «Нехочуха», «Ти – щасливий».
 4. Флешмоб «Черепаха» (музична руханка) з участю вихователів.
 5. Самостійна рухова діяльність з нестандартним спортивним обладнанням:

- ходунки ( для тримання рівноваги), які вихователі виготовили самостійно;

- сонечко для розвитку дрібної моторики рук.

6. Гігієнічна гімнастика після денного сну- вправикоригуючої гімнастики від плоскостопості (ходіння по ребристих дошках, квасолі, каштанах, керамзиту тощо).

7. День здоров’я «Здоров’я в порядку – дякуй зарядці».

8. Пішохідний перехід за межі ЗДО.

9. Спортивна розвага з участю вихователів «Про здоров’я ми піклуємось, в естафетах потренуємось».

10. Презентації в двох групах «Рух заради здоров’я» .

11. Виставка дитячих малюнків на тему « Ми зі спортом дружимо»;

12. Бесіди та консультації (дистанційно) для батьків на тему здорового способу життя.

 1. Засідання круглого столу з питань обміну досвідом, у якому брали участь батьки дошкільнят та вихователі з дотриманням карантинних обмежень.

Активними учасниками фестивалю були діти та працівники дошкільного закладу.

Матеріали фестивалю висвітлили на сайті Уладівського ЗДО та на сторінці Уладівського ЗДО у Facebook

Кількість учасників Фестивалю

Загальна

к - сть вихованців ЗДО

Повна назва закладу, адреса, прізвище контактної особи, посада та номер телефону

Висвітлення в ЗМІ- назва та кількість публікацій

Трансляції по радіо та телебаченню – к – сть передач

45

38

Уладівський Дошкільний Заклад,

Вінницька область

Калинівський район

с. Уладівське

ул.. Варшавська 2 а,

завідувач ЗДО –

Костюк О. В.

0975146012

 

Сайт Уладівського ЗДО, сторінка Уладівського ЗДО у Facebook,

Viber

-

 

         

 

     

     

     

   

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

 

Відзначення Дня фізичної культури та спорту

в Уладівському ЗДО.

На виконання розпорядження голови Вінницької ОДА «Про відзначення Дня фізичної культури та спорту» № 646 від 01.09.2021 року та листа відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради №01-12/834 від 07.09.2021 «Про відзначення Дня фізичної культури та спорту» в Уладівському ЗДО 13.09.2021 року був проведений День фізичної культури та спорту.

Мета свята:  залучити дітей до здорового способу життя; сприяти фізичному розвитку дітей, їх силі, швидкості, спритності;   розвивати у дітей змагальні якості, почуття взаємодопомоги, підтримки.

До святкування долучилися дві групи.

В рамках такого заходу у двох група було проведено  :

1. Ранкову гімнастику «Веселі вправи ранкової гімнастики» (вправи проводились із атрибутами: гімнастичними палицями, обручами, м’ячами на різні види груп м'язів).

2. Заняття з фізкультури на свіжому повітрі.

3. Спортивна розвага «Про своє здоров'я дбай – бігай, повзай і стрибай».

В програму розваги входили естафети, а саме: «Кенгуру», «Чия        команда швидше збереться»,  «Передай м’яч над головою», «Скачки на м’ячах» , «Перегони з парасолями», «Не впусти кульку», «Перетягування каната».

4. Рухливі ігри з дітьми на прогулянці  «Підкорюємо вершини», «Попади у ціль», «Летимо у космос», «Прокоти м’яч під дугою», «У чарівному лісі».

5. Перегляд  презентації «Дошкільнятам про види спорту».

 

Звіт

про  проведення Олімпійського тижня

в Уладівському ЗДО.

 

Відповідно до листів КФВС МОН України, НОК України; листа відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради №01-12/814 від 01.09.2021 та з нагоди Дня фізичного виховання та спорту «Про проведення заходів до Дня фізичної культури і спорту, Всеукраїнського Олімпійського уроку, Олімпійського тижня, згідно з Положенням про Всеукраїнський олімпійський урок, з метою сприяння розвитку олімпійського руху в Україні, пропаганди здорового способу життя, залучення до занять фізичною культурою і спортом якомога більшої кількості дітей  в Уладівському ДНЗ з 13.09.2021 року по 17.09.2021 року пройшов «Олімпійський тиждень» під девізом: «Здорова дитина – щаслива країна».

 

Заходи

до проведення  Олімпійського тижня.

№з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

І

Робота з вихователями

1

Консультація «Організація роботи щодо проведення Олімпійського тижня».

13.09.2021

Завідувач ЗДО

Костюк О. В.

ІІ

Робота з дітьми

Понеділок «З фізкультурою ми дружимо»

1

Урочисте відкриття Тижня олімпійських ігор. Привітання.

13.09.2021

Вихователі

Ковальчук Л. В.

Яворська С. М.

2

Ранкова гімнастика, рухливі ігри, фізкультхвилинки, заняття з фізкультури, фізкомплекси на прогулянці, гімнастика пробудження, корекція порушень постави.

 

13.09.2021

Вихователі

Ковальчук Л. В.

Яворська С. М.

3

Спортивна розвага «Ми малята – здоров’ята» (в кожній віковій групі).

13.09.2021

Вихователі

Ковальчук Л. В.

Яворська С. М.

 

Вівторок «Через рух – до здоров’я»

1

Ранкова гімнастика, рухливі ігри, фізкультхвилинки, заняття з фізкультури, фізкомплекси на прогулянці, гімнастика пробудження, корекція порушень постави.

 

14.09.2021

Вихователі

Ковальчук Л. В.

Яворська С. М.

Гончар О. С.

2

Перегляд відео презентації «Дошкільнятам про види спорту».

14.09.2021

Вихователь

Ковальчук Л. В.

3

Спортивна розвага «Живемо - не тужимо, з фізкультурою ми дружимо» .

14.09.2021

Вихователі

Ковальчук Л. В.

Яворська С. М.

Середа «Сильні та спритні»

1

Ранкова гімнастика, рухливі ігри, фізкультхвилинки, заняття з фізкультури, фізкомплекси на прогулянці, гімнастика пробудження, корекція порушень постави. 

15.09.2021

Вихователі

Ковальчук Л. В.

Яворська С. М.

2

Спортивна розвага «Разом до перемоги»

 (в кожній віковій групі).

15.09.2021

Вихователі

Ковальчук Л. В.

Яворська С. М.

3

Перегляд відео презентації «Дошкільнятам про Олімпійські ігри».

15.09.2021

Вихователь

Ковальчук Л. В.

 

Четвер «Здорова дитина – здорова родина»

1

Ранкова гімнастика, рухливі ігри, фізкультхвилинки, заняття з фізкультури, фізкомплекси на прогулянці, гімнастика пробудження, корекція порушень постави. 

16.09.2021

Вихователі

Ковальчук Л. В.

Яворська С. М.

2

«Міцніємо у грі» (проведення рухливих ігор різної рухливості з використанням ігрових атрибутів).

16.09.2021

Вихователі

Ковальчук Л. В.

Яворська С. М.

3

Спортивні розваги «Веселі старти»

 (в кожній віковій групі).

16.09.2021

Вихователі

Ковальчук Л. В.

Яворська С. М.

Гончар О. С.

 

П’ятниця Олімпійський день «Мандрівка в країну Спортландію»

1

Розвага «Малі олімпійські ігри»

 (в кожній віковій групі).

17.09.2021

Вихователі

Ковальчук Л. В.

Яворська С. М.

Гончар О. С.

2

Біг на 200 метрів ( старший дошкільний вік).

17.09.2021

Вихователь

Ковальчук Л. В.

3

Фотовиставка «Спорт - це дружба! Спорт - це сила! Спорт дає всім дітям крила».

17.09.2021

Вихователі

Ковальчук Л. В.

Яворська С. М.

Гончар О. С.

 

 

Логін: *

Пароль: *